Рада поведінкових аналітиків України
Етичний кодекс RBT
Етичний кодекс RBT описує етичні вимоги як до RBT, так і до кандидатів у RBT.
Усі RBT і кандидати у RBT мають дотримуватися цього кодексу. Через те, що RBT не є незалежними практикуючими спеціалістами і проходять постійні супервізії власної практики, їхні супервізори мають також бути ознайомлені з цим кодексом.


На додаток до конкретних складових кодексу, наведених нижче, усі RBT та кандидати у RBT повинні:
  • надавати BACB (Раді сертифікації поведінкових аналітиків) правдиву та достовірну інформацію;
  • протягом 30-денного періоду повідомляти BACB про наступне: юридичні позови (та наступні кроки, що були зроблені, разом із наданням усієї документації, необхідної BACB); розслідування та дисциплінарні стягнення роботодавцями (наприклад: у випадку тимчасового усунення або розірвання угоди у зв'язку з невиконанням обов'язків контракту), органами державної влади, навчальними закладами або третіми особами; фізичний або розумовий стан, який перешкоджає здатності RBT безпечно працювати та зміну імені/прізвища, поштової або електронної адреси;
  • дотримуватися усіх вимог використання інтелектуальної власності BACB (див. пункт 10.03 Кодексу професійної та етичної відповідності поведінкових аналітиків);
  • дотримуватися правил BACB та сертифікованих центрів тестування, враховуючи, окрім іншого, правила, пов'язані з шахрайством, фальсифікацією інформації та несанкціонованим збором, використанням і розповсюдженням екзаменаційних матеріалів;
  • відповідати усім вимогам BACB стосовно навчання, оцінювання, перевірок та супервізій RBT.
1.0 ВІДПОВІДАЛЬНА ПОВЕДІНКА
1.01 RBT сприяють популяризації цінностей та основних принципів поведінкового аналізу, постійно їх підтримують.

1.02 RBT зобов'язані бути ознайомленими з цим кодексом. Необізнаність або неспроможність зрозуміти цей кодекс не виправдовує неетичну поведінку.

1.03 RBT залишаються чесними та відтворюють атмосферу, яка сприяє чесній поведінці інших. Вони популяризують етичну культуру в робочому середовищі та доводять цей кодекс до відома інших людей.

1.04 RBT поводяться згідно з законом та етичними нормами, професійного середовища та соціуму, до яких вони належать. Вони не заохочують інших до шахрайства, незаконних або неетичних дій.

1.05 У разі, якщо етичні обов'язки RBT розходяться з нормами та діями роботодавця, RBT має повідомити свого супервізора про ці розбіжності, задокументувати відповідні дії та описати вирішення цього питання у письмовій формі.

1.06 RBT уникають множинних зв'язків з клієнтами або супервізорами. Якщо такого роду зв'язок розвинувся за непередбачуваних обставин, вони мають повідомити про це свого супервізора і намагатися знайти рішення цього питання. У разі, якщо супервізор має відношення до цієї ситуації, RBT має доповісти про це людині, якій підзвітний, власне, сам супервізор.

1.07 RBT не вступають у статеві стосунки з клієнтами або супервізорами. RBT уникають статевих стосунків з колишніми клієнтами або супервізорами протягом принаймні 2 (двох) років після припинення робочих стосунків.

1.08 RBT усвідомлюють, що їхні особисті проблеми або конфлікти з іншими можуть вплинути на їхню здатність виконувати свої обов'язки, тому вони утримуються від надання послуг в цей час.

1.09 RBT дотримуються усіх зобов'язань за контрактом та виконують свої обов'язки на вищому рівні, не погоджуючись на те, чого не можуть виконати.

1.10 RBT не роблять помилкових, неправдивих, невірних, перебільшених або сфальсифікованих публічних заяв стосовно своєї роботи або компетентності.

1.11 RBT надають поточний та вірний перелік офіційних документів (наприклад: ступенів, дипломів, сертифікатів) клієнтам, роботодавцям та супервізорам на вимогу. Роботодавці та супервізори мають одразу бути повідомленими про зміни в офіційній документації.

1.12 RBT отримують дозвіл використовувати матеріали певної торгової марки, захищені авторським правом, згідно з законом. RBT використовують офіційні посилання разом із символікою торгової марки та використанням авторського права, тим самим визнаючи інтелектуальну власність інших.

1.13 RBT намагаються вирішити складні питання неофіційно, якщо це можливо, не порушуючи конфіденційності. Для початку вони звертаються до своїх супервізорів, а потім долучають і людину, яка причетна до цієї ситуації. RBT фіксують усі свої спроби вирішити ці питання. Якщо з ситуацією не можна розібратися неофіційно, вони звітують відповідній особі (наприклад: роботодавцю, директору або в наглядовий орган). У випадку, коли ситуація відповідає вимогам звітування BACB, RBT мають подати офіційну скаргу в BACB.
2.0 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КЛІЄНТАМИ
2.01 RBT відстоюють права та переваги клієнтів.

2.02 Якщо RBT дізнаються про порушення законних прав клієнта, або коли певна ситуація наражає клієнта на небезпеку, RBT мають вжити заходи задля того, щоб захистити клієнта. Названі заходи включають, окрім інших, (1) зв'язок з відповідними особами; (2) дотримання принципів діяльності організації; (3) консультування зі своїм супервізором та (4) фіксування усіх спроб вирішити це питання.

2.03 Надаючи свої послуги, RBT унеможливлюють дискримінацію, не принижують та не чинять тиск на певних осіб або групи людей через їхній вік, стать, расу, культуру, національність, релігію, сексуальну орієнтацію, порушення працездатності, мову, соціально-економічний статус або будь-які інші причини, обумовлені законом. RBT визнають власні обмеження та отримують відповідне навчання, консультування та супервізії, надаючи послуги поведінкових спеціалістів особам або групам людей, захищеним від дискримінації державою.

2.04 RBT не приймають подарунки від клієнтів та не дарують їх останнім.
RBT не мають права оприлюднювати особисті дані клієнтів, у тому числі в соціальних мережах. Вони повинні уникати ситуацій, де подібна інформація може бути розповсюджена кимось іншим, а саме, будь-яка особиста інформація в письмовій формі, фото, відео тощо.

2.06 RBT завжди отримують дозвіл клієнтів та співробітників записувати інтерв'ю та сесії з надання послуг. Отримати згоду треба від кожної окремої людини особисто.

2.07 RBT стоять на захисті конфіденційності та приватності їхніх клієнтів. RBT використовують лише актуальні відомості про персональні дані в будь-якому обміні інформацією, пов'язаному з робочою діяльністю (наприклад: консультуванні, електронних листах, звітах). Вимоги дотримання конфіденційності та приватності мають бути обумовлені законом або регулятивними документами організації.

2.08 RBT обговорюють конфіденційну інформацію лише з тими, хто має володіти цією інформацією. Конфіденційна інформація містить, окрім іншого: (1) інформацію про будь-кого, з ким RBT працює; (2) інформацію про будь-кого, кому RBT надає послуги. RBT зберігають конфіденційність, працюючи з документацією в їхньому розпорядженні, а це будь-які друковані документи, електронні листи або документація в інших форматах. Опрацювання документації включає створення, зберігання, доступ, передачу або видалення будь-яких документів.

2.09 RBT ніколи не розголошують конфіденційну інформацію без згоди клієнта. Винятком може стати лише необхідність узгодження з законом або відповідна вимога закону. Це включає, окрім іншого, (1) забезпечення необхідними послугами; (2) отримання відповідних консультацій; (3) захист клієнта або когось іншого від нанесення їм будь-якої шкоди.

2.10 RBT створюють, опрацьовують, передають, зберігають та утилізують документацію або дані, які мають відношення до їхніх послуг (1) згідно з законодавчими правовими нормами, постановами та положеннями; (2) згідно умов цього кодексу та (3) шляхом, який дозволяє передання послуг без перешкод в будь-який момент.
3.0 КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.01 RBT працюють лише під постійним пильним наглядом кваліфікованого супервізора.

3.02 RBT виконують вказівки своїх супервізорів та доводять до їхнього відома випадки, коли їх просять зробити щось поза межами їхньої кваліфікації.

3.03 RBT мають бути компетентними у сферах надання послуг поведінкових спеціалістів.

3.04 RBT не можуть працювати з новими групами населення без належної підготовки та нагляду.

3.05 RBT надають послуги поведінкових спеціалістів лише в межах чітко визначених ролей.

3.06 Під час надання послуг RBT спілкуються з клієнтами простими і доступними для розуміння способами.

3.07 RBT збирають та демонструють дані таким способом, який дозволяє приймати рішення та робити рекомендації задля подальшої розробки та складання програм розвитку.

3.08 Якщо RBT надають послуги, які не підпадають під категорію поведінкового аналізу, вони не посилаються, не демонструють та в жодному разі не використовують свій сертифікат RBT під час відповідної практики.